ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Η τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα αποτελεί συχνή αιτία πόνου στους αθλητές . Στους προδιαθεσικούς παράγοντες της πάθησης περιλαμβάνονται η αυξημένη μηχανική καταπόνηση του αχίλλειου τένοντα, η πτωχή αιμάτωση του τένοντα 3-4 cm από την κατάφυσή του, η χρήση φθοριοκιλονολών καθώς και οι φλεγμονώδεις αρθροπάθειες.

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Title:

Description:

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Η τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα αποτελεί συχνή αιτία πόνου στους αθλητές . Στους προδιαθεσικούς παράγοντες της πάθησης περιλαμβάνονται η αυξημένη μηχανική καταπόνηση του αχίλλειου τένοντα, η πτωχή αιμάτωση του τένοντα 3-4 cm από την κατάφυσή του, η χρήση φθοριοκιλονολών καθώς και οι φλεγμονώδεις αρθροπάθειες. Παθοφυσιολογικά φαίνεται ότι οι συνεχείς μικροτραυματισμοί του αχίλλειου τένοντα σε συνδυασμό με κάποιον από τους προαναφερόμενους προδιαθεσικούς παράγοντες οδηγούν σε σταδιακή εκφύλιση τόσο του τένοντα όσο και του περιτενόντιου ελύτρου.

Η κλινική εικόνα της πάθησης χαρακτηρίζεται από πόνο , τοπικό οίδημα και ερυθρότητα στην περιοχή του αχιλλείου, συνηθέστερα στη 3-4 cm πάνω από την κατάφυσή του. Ο πόνος επιδεινώνεται κατά τη φόρτιση του πάσχοντος σκέλους και καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το τρέξιμο .

Category
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ