ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Οι ρήξεις του έσω μηνίσκου είναι πολύ πιο συχνές από τις αντίστοιχες στον έξω. Τα συμπτώματα μετά τη ρήξη μηνίσκου είναι ευαισθησία ή και πόνος κατά την πίεση του έσω ή του έξω μεσάρθριου διαστήματος στην περιοχή του γόνατος, ανάλογα με ποιος μηνίσκος έχει υποστεί ρήξη, ο έσω ή ο έξω μηνίσκος.

ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Title:

Description:

ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Συμπτώματα:

Πόνος , οίδημα, αστάθεια της άρθρωσης του γόνατος και μειωμένη λειτουργικότητα γόνατος – μείωση εύρους τροχιάς. Ο τραυματισμός μπορεί να προέλθει από απότομες στροφικές κινήσεις ή από συνεχείς μικροκαταπονήσεις. Μπορεί επίσης να παρουσιαστούν λόγο ύπαρξης εκφυλιστικών αλλοιώσεων.

Αναφορικά, οι ρήξεις του έσω μηνίσκου είναι πολύ πιο συχνές από τις αντίστοιχες στον έξω. Τα συμπτώματα μετά τη ρήξη μηνίσκου είναι ευαισθησία ή και πόνος κατά την πίεση του έσω ή του έξω μεσάρθριου διαστήματος στην περιοχή του γόνατος, ανάλογα με ποιος μηνίσκος έχει υποστεί ρήξη, ο έσω ή ο έξω μηνίσκος.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση:

Διαχωρίζεται σε συντηρητική και χειρουργική αποκατάσταση. Η συντηρητική εφαρμόζεται σε μικρής εκτάσεως, σταθερές ρήξεις της αγγειούμενης περιφέρειας του μηνίσκου. Αυτή περιλαμβάνει περιορισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων, ελαστική περίδεση γα προληπτικούς λόγους και αποφυγή κινήσεων.

Category
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ