ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ

Τα κατάγματα ευθύνονται για το 15% όλων των τραυματισμών στα παιδιά.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ

Title:

Description:

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ

Τα κατάγματα ευθύνονται για το 15% όλων των τραυματισμών στα παιδιά. Οι κακώσεις των παιδιών όχι μόνο διαφέρουν από των ενηλίκων αλλά ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Νεογνά, παιδιά και έφηβοι υφίστανται διαφορετικές κακώσεις. Τα αγόρια τραυματίζονται συχνότερα από τα κορίτσια. Οι κακώσεις και το ποσοστό των καταγμάτων αυξάνουν με την ηλικία. Οι κακώσεις αποτελούν μέρος της ζωής ενός παιδιού. Τα κατάγματα γίνονται περισσότερο συχνά όσο αυξάνουν οι αθλητικές δραστηριότητες. Η συνηθέστερη θέση τραυματισμού είναι ο καρπός. Η ηλικία επηρεάζει το είδος του τραυματισμού.

Η δυνατότητα ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ επιδρά σημαντικά στον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιατρικών καταγμάτων. Το μυοσκελετικό σύστημα των παιδιών είναι διαφορετικό απο των ενηλίκων γεγονός το οποίο ερμηνεύει γιατί τα κατάγματα στα παιδιά διαφέρουν. Αυτές οι διαφορές μειώνονται προοδευτικά με την πάροδο της ηλικίας.

 

Περιστατικά Παίδων

  • epigonta
    ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΔΙ - ΣΤΑ ΕΠΙΓΟΝΤΑ
Category
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ