ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η αρθροσκοπική χειρουργική είναι μια ενδοσκοπική ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική τεχνική. Μέσω της κάμερας του αρθροσκοπίου παρατηρούμε το εσωτερικό της άρθρωσης, χωρίς να χρειαστεί να την ανοίξουμε.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η αρθροσκοπική χειρουργική είναι μια ενδοσκοπική ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική τεχνική. Μέσω της κάμερας του αρθροσκοπίου παρατηρούμε το εσωτερικό της άρθρωσης, χωρίς να χρειαστεί να την ανοίξουμε.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Title:

Description:

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η αρθροσκοπική χειρουργική είναι μια ενδοσκοπική ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική τεχνική. Μέσω της κάμερας του αρθροσκοπίου παρατηρούμε το εσωτερικό της άρθρωσης, χωρίς να χρειαστεί να την ανοίξουμε.

 

Category
Services