ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Παίδοορθοπαιδική ειναι σημαντική υποειδικότητα της ορθοπαιδικής και επικεντρώνεται στα προβλήματα της παιδικής ηλικίας, εξαιτίας της έναρξης πολλών ορθοπαιδικών προβλημάτων κατά την παιδική ηλικία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Title:

Description:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Παίδοορθοπαιδική ειναι σημαντική υποειδικότητα της ορθοπαιδικής και επικεντρώνεται στα προβλήματα της παιδικής ηλικίας, εξαιτίας της έναρξης πολλών ορθοπαιδικών προβλημάτων κατά την παιδική ηλικία.

Η περίοδος της αύξησης της ανάπτυξης διακρίνεται σε 6 στάδια:

1. Πρώιμο έμβρυο
2. Πρώιμη εμβρυική ηλικία
3. Όψιμη εμβρυική ηλικία
4. Νεογνική ηλικία
5. Παιδική ηλικία
6. Εφηβική ηλικία

Οι αρθρώσεις δημιουργούνται αρχικά ως σχισμές για να ακολουθήσει η χονδρογένεση και ο σχηματισμός της αρθρικής κοιλότητας. Ο φλοιός των οστών αυξάνει σε πάχος σε όλη την παιδική ηλικία. Η αύξηση του πάχους προσφέρει στο οστό αυξημένη αντοχή στον εφελκυσμό ΑΛΛΑ μικρή ελαστικότητα. Η κινητική ανάπτυξη αξιολογείται με την ηλικία απόκτησης κινητικών δεξιοτήτων π.χ. Τα νεογνά ελέγχουν τη θέση του κεφαλιού κατά τον 3ο μήνα, κάθονται στον 6ο μήνα, στέκονται στον 12ο μήνα και περπατούν χωρίς υποστήριξη τον 15ο μήνα.

Category
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ